Het Groene Eiland en Het Schateiland gaan samen verder

09 februari 2024
Na de zomervakantie zullen basisscholen Het Groene Eiland en Het Schateiland samen verder gaan op de locatie van Het Schateiland. Alle leerlingen en teamleden verhuizen mee.

Stichting Klasse, het schoolbestuur waar beide scholen onder vallen, heeft dit besluit genomen omdat Het Groene Eiland, gelegen aan de Oosthoef, al een aantal jaren te maken heeft met een klein aantal leerlingen. De school telt momenteel 65 leerlingen. Afgelopen jaren heeft de school veel inspanningen verricht om dit aantal te vergroten, maar de wijk Plaswijck vergrijst en analyses wijzen uit dat de school slechts op enkele nieuwe leerlingen per jaar kan rekenen. Met de verhuizing van Het Groene Eiland naar Het Schateiland ontstaat er een middelgrote school met circa 220 leerlingen. Hierdoor is de school minder kwetsbaar bij mogelijke uitval van leerkrachten en hebben de leerlingen meer leeftijdsgenoten om samen mee te leren en te spelen.

Het Schateiland, is gehuisvest aan het Mercatorhof en ligt op 7 minuten fietsen van Het Groene Eiland. Op pedagogisch, didactisch en organisatorisch vlak hebben beide scholen veel overeenkomsten. Friedo Hegie, lid college van bestuur: "Door deze samenvoeging kunnen we onze krachten bundelen en de kwaliteit van ons onderwijs verder versterken."

Dat een kleine school erg kwetsbaar is, werd eerder dit schooljaar al duidelijk. Stichting Klasse werd door het plotselinge vertrek van twee leerkrachten genoodzaakt het besluit te nemen om het reguliere onderwijs op de locatie Vindingrijk met 73 leerlingen te stoppen. Ook in Woerden is het onderwijs op de Rembrandt van Rijnschool gestopt. Op die school kregen nog slechts 18 leerlingen les. Cristel Wieman, voorzitter college van bestuur: "Door de samenvoeging van Het Groene Eiland met Het Schateiland creŽren we vijf sterke basisscholen in Gouda, waardoor we nu en in de toekomst goed kwalitatief openbaar onderwijs bieden"

Andere openbare basisscholen van Stichting Klasse in Gouda zijn 't Palet in Goverwelle, de KAS in Korte Akkeren, Wereldwijs in Gouda Oost en Jenaplanschool de Carrousel in Plaswijck. Stichting Klasse heeft ook scholen voor speciaal basisonderwijs, het Avontuur en (voortgezet) speciaal onderwijs, de Startbaan. Daarnaast verzorgt Stichting Klasse het openbaar onderwijs in Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk en Woerden.