Onderwijskwaliteit

Klasse staat voor goed onderwijs

Met behulp van verschillende instrumenten houden wij zicht op de kwaliteit van onze scholen. Wij houden regelmatig tevredenheidsonderzoeken onder ouders, leerlingen en medewerkers. Uitkomsten hiervan worden gebruikt als basis voor jaarplannen en beleidskeuzes. Daarnaast gebruiken de schoolleiders een scholenmonitor en trendanalyses om twee keer per schooljaar te analyseren hoe de school ervoor staat. Op basis van deze analyses worden keuzes gemaakt voor het komende halfjaar.

Collegiale visitaties

Binnen Klasse organiseren we collegiale visitaties. Op basis van een ontwikkelvraag wordt een school gevisiteerd. Deze visitatie kan bestaan uit documentenanalyses, groepsbezoeken en/of gesprekken met medewerkers, ouders en leerlingen. De school krijgt feedback op sterke- en ontwikkelpunten.

Onderwijsinspectie

Naast de eigen kwaliteitscyclus, waarbinnen wij onze eigen ambitieuze kwaliteitsstandaarden hanteren, bezoekt de Inspectie van het Onderwijs onze scholen eens in de vier jaar. Ook Stichting Klasse wordt elke vier jaar door de inspectie beoordeeld. In 2017 en in 2022 ontvingen wij het predicaat goed.

Onderzoek bestuur en scholen - 1 juli 2022
Onderzoek bestuur en scholen - 16 april 2018

Gekwalificeerde leerkrachten

Het motto van Klasse is Leren doe je samen!. Wij hebben veel aandacht voor de kwaliteit en ontwikkeling van onze medewerkers. Startende leerkrachten worden intensief begeleid en ervaren collega's krijgen volop kansen om hun ambities waar te maken. Onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. Collega's leren van elkaar door collegiale visitaties en intervisie, zowel op de eigen school als met collega's van andere scholen. Op onze scholen staat geen ongekwalificeerd personeel voor de klas, dat is een bewuste keuze! Ook zij-instromers worden goed begeleid en hebben geen eindverantwoordelijkheid voor de groep.