Friedo Hegie benoemd tot lid college van bestuur

13 juni 2023
Friedo Hegie start per 1 augustus aanstaande als lid college van bestuur bij Stichting Klasse. Samen met voorzitter college van bestuur Cristel Wieman zal hij Klasse de komende jaren leiden. Hoewel de tijd is genomen om de juiste kandidaat voor Klasse te vinden, was de match met Friedo er al snel. We hebben er alle vertrouwen in dat Friedo samen met Cristel de ambitieuze doelstellingen van Klasse zal realiseren, aldus de raad van toezicht.

Friedo Hegie is bestuurskundige en momenteel werkzaam als co÷rdinator Ketensturing bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en is daar verantwoordelijk voor de planning & controlcyclus van de migratieketen. In de jaren ervoor was hij senior controller/beleidsmedewerker bij het ministerie van Veiligheid & Justitie en bij de politie. Naast zijn werk op het ministerie was hij in de periode 2019 - 2022 onbezoldigd voorzitter van Vereniging Jenaplanschool de Carrousel en heeft in die periode de vereniging geleid naar de bestuurlijke fusie met Stichting Klasse. Het was dan ook in die periode dat zijn passie voor het onderwijs is gegroeid. In de gesprekken met Friedo werden zijn ambitie, daadkracht en intrinsieke motivatie om het beste voor kinderen te doen duidelijk. Zijn mensgerichte leiderschapsstijl past bij Klasse. "Stichting Klasse is een professionele organisatie met een duidelijke visie op onderwijs. Het motto Leren doe je samen past helemaal bij mijn visie op ontwikkelen en samenwerken. Ik kijk er enorm naar uit alle collega's binnen en buiten Stichting Klasse vanaf augustus te leren".

Jakolien Kraeima
voorzitter raad van toezicht