Klasse behaalt een goed op kwaliteitscultuur

07 juli 2022
In de maanden maart en april heeft de onderwijsinspectie haar vierjaarlijks bezoek gebracht aan Klasse. De inspectie oordeelt dat het bestuur van Klasse sterk is in het stimuleren van de ontwikkeling en de betrokkenheid van de medewerkers. Het bestuur is actief betrokken bij de scholen en heeft goed zicht op wat er speelt. Dit heeft een positief effect op de onderwijskwaliteit, aldus de inspectie. Gelet op de aanzienlijke diversiteit tussen de scholen qua leerlingpopulatie en geografische spreiding, heeft de inspectie waardering voor de wijze waarop het bestuur dit doet en de resultaten die het daarmee bereikt. Bij Klasse zijn we natuurlijk trots op dit mooie oordeel van de inspectie.

Het geeft een goed gevoel dat de inspectie heeft bevestigd welke mooie dingen er gebeuren in onze Klasse scholen, zegt Cristel Wieman, voorzitter college van bestuur. De professionele kwaliteitscultuur is een prachtige basis om ons te blijven ontwikkelen. Ik ben dan ook erg trots op alle collega's die die de afgelopen periode onder de zware omstandigheden toch elke dag goed onderwijs hebben weten neer te zetten. Kim Peters, adviseur onderwijs & kwaliteit, beaamt dit. Het is een mooie bevestiging van onze gezamenlijke inspanningen en we gaan verder op de ingezette koers.

De inspecteurs hebben aan verschillende scholen een bezoek gebracht en zijn in gesprek gegaan met onder andere leerkrachten, directeuren en intern begeleiders. Daarnaast hebben zij ook gesproken met de GMR, de Raad van toezicht en de samenwerkingsverbanden over de wijze waarop Klasse het onderwijs vormgeeft.

Het oordeel op de standaard visie, ambities en doelen is voldoende. Het oordeel op de standaard uitvoering en kwaliteitscultuur is goed, het oordeel op de standaard evaluatie, verantwoording en dialoog is voldoende. Het volledige rapport is te lezen op onze website.