Primeur in Nederland: Leerlingen van De Startbaan ontvangen wettelijk erkend diploma

09 juni 2022
Donderdag 9 juni 2022 hadden tien leerlingen van De Startbaan praktijkcollege de primeur om als eerste leerlingen in Nederland het vso-diploma arbeid of dagbesteding in ontvangst te nemen. Wethouder onderwijs Thierry van Vugt reikte de diploma's uit in de raadzaal van de gemeente Gouda

Maurice Peeters (directeur van De Startbaan): "Met de uitreiking is er een einde gekomen aan de ongelijkheid voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs. Tot 2022 kregen zij niet de kans om hun onderwijsloopbaan af te sluiten met een wettelijk erkend diploma. Vandaag is er onderwijsgeschiedenis geschreven!"

Maurice Peeters en onderwijsadviseur Mouris Boer hadden gezamenlijk een missie om deze diploma-ongelijkheid voor leerlingen in het praktijkonderwijs te beŽindigen. Deze onrechtvaardigheid sprak ook wethouder Thierry van Vugt aan. Dankzij de Gelijke Kansen Alliantie van het ministerie van OCW en ondersteuning van de gemeente Gouda konden Peeters en Boer in 2018 het proces starten om het vso-diploma in de wet geborgd te krijgen. Hiervoor hadden zij acht scholen uit de vso-sector bereid gevonden om als voortrekkers de sector, maar ook de politiek te overtuigen om deze ongelijkheid op te heffen en de vso-leerlingen de erkenning te geven die ze verdienen als zij hun schoolloopbaan afsluiten. In januari 2021 ging de Eerste Kamer akkoord dat het vso-diploma in de wet moest worden opgenomen. Hierdoor werd het mogelijk dat vanaf 2022 alle vso-scholieren, net als iedere leerling in Nederland, hun diploma kunnen behalen.

Wethouder Thierry van Vugt: "Wat een geweldige mijlpaal voor Gouda en daarbuiten. Leerlingen in het vso verdienen net als andere leerlingen een teken van erkenning van hun vaardigheden en ontwikkeling. Ik ben trots op de initiatiefnemers, die hun nek hiervoor hebben uitgestoken, en dankbaar voor de steun vanuit het ministerie om deze betekenisvolle stap gericht op gelijke kansen voor kinderen te kunnen zetten!"

Peeters en Boer: Wij zijn enorm trots dat wij ervoor hebben gezorgd dat alle leerlingen in het vso vanaf nu met een diploma van school kunnen. Een diploma heeft veel waarde voor de leerlingen en geeft ze een betere start op de arbeidsmarkt."