Renovatie en nieuwbouw voor De Ark en kinderdagcentrum Bloemendaal van start

10 november 2020
Bouwbedrijf Van Wijnen uit Stolwijk start half november met de renovatie en nieuwbouw van het schoolgebouw aan de Clematislaan 2 in Gouda. Betrokken ouders, medewerkers en omwonenden zijn hierover vandaag ge´nformeerd. Het voormalige gebouw van het Driestar College huisvest straks kinderdagcentrum Bloemendaal en De Ark, school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

De klaslokalen in de hoogbouw van het schoolgebouw worden de komende tijd volledig gerenoveerd. De laagbouw aan de voorzijde van het pand, wordt afgebroken en opnieuw aangebouwd. Als het bouwproces volgens planning verloopt, wordt het gebouw eind 2021/begin 2022 opgeleverd. Dan krijgt SO/VSO De Ark de beschikking over 24 klaslokalen, waarvan diverse praktijklokalen. Kinderdagcentrum Bloemendaal krijgt tien groepsruimtes voor de dagbehandeling van kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. De twee gymzalen worden waar nodig opgeknapt en houden hun functie. Verder heeft het gebouw straks behandelruimtes en enkele flexibel in te richten kantoren. Ook speel-o-theek Spelespel - nu gevestigd in kinderdagcentrum Bloemendaal - verhuist mee naar het gebouw aan de Clematislaan.

Felbegeerd
Met de start van de renovatie en nieuwbouw komt voor De Ark en kinderdagcentrum Bloemendaal hun felbegeerde gezamenlijke huisvesting in zicht. Frank Tigges, voorzitter College van Bestuur van Stichting Klasse: "Met deze nieuwe locatie komt onze wens in vervulling om leerlingen van De Ark en kinderen van het kinderdagcentrum onderwijs op maat te bieden in een goed en eigentijds gebouw. Door zorg en onderwijs te combineren, kunnen we de kinderen nog beter ondersteunen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen."

Gebruik maken van elkaars deskundigheid
Griet Vries, regiodirecteur van de Gemiva-SVG Groep: "We delen straks niet alleen onze ingang, ook onze deskundigheid. De Ark is goed in onderwijs, wij zijn goed in zorg en begeleiding. De gezamenlijke huisvesting maakt het ons makkelijker elkaar te versterken. We streven ernaar dat kinderen straks naadloos over kunnen stappen van het kinderdagcentrum naar het onderwijs en waar nodig vice versa. Dan pas bieden we zorg en onderwijs op maat."

Inhoudelijke meerwaarde
Wethouder Thierry Van Vugt: "Onderwijshuisvesting is een prioriteit voor de gemeente Gouda. Ik ben blij dat we eindelijk aan de slag gaan met het nieuwe schoolgebouw voor De Ark en dat het gelukt is om alsnog een locatie te vinden waarin een gecombineerde huisvesting met het kinderdagcentrum Bloemendaal mogelijk is. Dat geeft inhoudelijk meerwaarde."

De Ark
De Ark, onderdeel van Stichting Klasse, is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen tussen de vier en achttien jaar. De leerlingen hebben een cognitieve beperking en soms ook een bijkomende belemmering, waardoor zij het reguliere onderwijs niet kunnen volgen. Op de Ark krijgen zo'n 140 leerlingen onderwijs. De leerlingen werken vanuit hun onderwijsbehoeften in kleinere groepen. Momenteel heeft de Ark een locatie voor het speciaal basisonderwijs (SO) aan de Coniferensingel en een locatie voor het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) aan de Jan Luykenstraat. Het onderwijs aan De Ark op het SO richt zich op ontwikkeling op de kernvakken Nederlands, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en leren leren. Daarnaast zijn bewegingsonderwijs en kunst & cultuur erg belangrijk. In het VSO staat het leren in de praktijk centraal. Dus leren door te doen door het volgen van praktijkvakken en via stages. Het VSO leidt toe naar regulier vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding.

Kinderdagcentrum Bloemendaal
Bloemendaal is een gespecialiseerd dagcentrum voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking of meervoudige beperking. Ruim zeventig kinderen krijgen er behandeling en begeleiding. In een omgeving waar de kinderen zich veilig en zeker kunnen voelen, werken begeleiders met de kinderen aan hun ontwikkeling. Daarbij kijken begeleiders naar wat kinderen wÚl kunnen en wat ze nodig hebben om de volgende stap te kunnen zetten.
Het kinderdagcentrum is onderdeel van de Gemiva-SVG Groep. Medewerkers van deze organisatie helpen kinderen en volwassenen een zo goed en gewoon mogelijk bestaan te bereiken en te behouden. Meedoen in de samenleving is daarbij heel belangrijk. Gemiva ondersteunt bij wonen, werken, onderwijs, dagbesteding, sociale contacten en vrijetijdsbesteding.

Impressie van de nieuwbouw op de Clematislaan