College van Bestuur

Samenstelling College van Bestuur

Binnen Stichting Klasse is het College van Bestuur belast met het besturen van de stichting. Het College van Bestuur geeft leiding aan de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van het beleid van Stichting Klasse, co÷rdineert de dagelijkse gang van zaken en voert het personeels-, leerlingen-, financieel- en materieel beheer van de scholen van Klasse. Het College van Bestuur bestaat uit de voorzitter College van Bestuur, Cristel Wieman en een lid College van Bestuur, Rik Boswerger (vacature m.i.v. 1 juni 2023).

Profielschets lid college van bestuur
Cristel Wieman
voorzitter College van Bestuur
Rik Boswerger
lid College van Bestuur