College van Bestuur

Samenstelling College van Bestuur

Binnen Stichting Klasse is het College van Bestuur belast met het besturen van de stichting. Het College van Bestuur geeft leiding aan de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van het beleid van Stichting Klasse, co÷rdineert de dagelijkse gang van zaken en voert het personeels-, leerlingen-, financieel- en materieel beheer van de scholen van Klasse.
Cristel Wieman
voorzitter College van Bestuur
Friedo Hegie
lid College van Bestuur