Stichting Klasse Kiest Koers

Stichting Klasse is verantwoordelijk voor de continuïteit en de kwaliteit van het openbaar primair en speciaal basis en voortgezet onderwijs in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Woerden.
Op negentien locaties wordt dagelijks onderwijs verzorgd aan 2700 leerlingen. Op de scholen van Stichting Klasse staat de individuele leerling centraal: maatwerk is de norm.  Uitgangspunt daarbij is dat wij onze leerlingen de kans bieden om uit zichzelf te halen wat er in zit.
 
Op deze website kunt u nader kennismaken met onze scholen en Stichting Klasse.
Mocht u geïnteresseerd zijn in één van onze scholen, dan raden wij u aan rechtstreeks contact op te nemen met de school van uw voorkeur. De directeur staat u graag te woord.
Mocht de inhoud van deze site leiden tot vragen, dan kunt u contact opnemen met het bestuurskantoor van de stichting.  
Actueel
15
JUL
Stichting Klasse investeert in onderwijs
De media hebben dit weekend stilgestaan bij de uitkomsten van een onderzoek van de NOS. Daaruit zou blijken dat de extra gelden uit het Herfstakkoord niet overal zijn uitgegeven aan verbetering van het onderwijs.
4
JUL
Uitbreiding Snappet
Vanaf het schooljaar 2014-2015 werken alle scholen van Klasse in één of meer groepen met tablets. De tablet dient als digitale vervanging voor de traditionele werkboekjes en sluit aan op de gebruikte lesmethoden van scholen. Het is een wijze van oefenen, nakijken en feedback met behulp van tablets. Resultaat is dat leerkrachten meer tijd hebben voor instructie en voorbereiding van lessen én leerlingen lesstof aangeboden krijgen waar ze op dat moment aan toe zijn en in hun eigen tempo werken. De ervaring leert inmiddels dat leerlingen hierdoor gemotiveerder en geconcentreerder zijn. Met Snappet kiest Klasse voor efficiënter leren en hogere opbrengsten. Bovendien ziet Stichting Klasse het gebruik van ict-toepassingen in de groep als voorwaardelijk voor modern en vernieuwend onderwijs.