Stichting Klasse

Stichting Klasse draagt zorg voor de continu´teit en de kwaliteit van het openbaar primair en speciaal basis- en voortgezet onderwijs in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Woerden. Op zeventien locaties wordt dagelijks onderwijs verzorgd aan meer dan 2600 leerlingen.

Op de scholen van Stichting Klasse staat de individuele leerling centraal: zijn of haar onderwijsbehoefte is de norm. Uitgangspunt daarbij is dat wij onze leerlingen de kans bieden om uit zichzelf te halen wat er in zit.

Op deze website kunt u nader kennismaken met onze scholen en Stichting Klasse.
Mocht u ge´nteresseerd zijn in ÚÚn van onze scholen, dan raden wij u aan rechtstreeks contact op te nemen met de school van uw voorkeur. De directeur staat u graag te woord.

Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze site, dan kunt u contact opnemen met het bestuurskantoor van Stichting Klasse.


Actueel
14
SEP
Nieuwe medewerkers
Dit schooljaar is bij Stichting Klasse weer een flink aantal nieuwe medewerkers gestart. Op maandag 11 september 2017 vond een introductiebijeenkomst plaats op het bestuurskantoor van Stichting Klasse. Hier hebben de nieuwe medewerkers elkaar ontmoet, ervaringen uitgewisseld en kennisgemaakt met de medewerkers van het bestuurskantoor. Leren doe je tenslotte samen!
17
AUG
Opfrisbeurt scholen
In de zomervakantie zijn ĺt Vogelnest in Bodegraven en het Schateiland en Jenaplanschool Het Vlot in Gouda opgefrist. De scholen zijn van binnen geschilderd en waar nodig is de vloerbedekking vervangen. Weer een aantal frisse scholen van Klasse!