Stichting Klasse

Stichting Klasse draagt zorg voor de continuïteit en de kwaliteit van het openbaar primair en speciaal basis- en voortgezet onderwijs in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Woerden. Op zeventien locaties wordt dagelijks onderwijs verzorgd aan meer dan 2600 leerlingen.

Op de scholen van Stichting Klasse staat de individuele leerling centraal: zijn of haar onderwijsbehoefte is de norm. Uitgangspunt daarbij is dat wij onze leerlingen de kans bieden om uit zichzelf te halen wat er in zit.

Op deze website kunt u nader kennismaken met onze scholen en Stichting Klasse.
Mocht u geïnteresseerd zijn in één van onze scholen, dan raden wij u aan rechtstreeks contact op te nemen met de school van uw voorkeur. De directeur staat u graag te woord.

Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze site, dan kunt u contact opnemen met het bestuurskantoor van Stichting Klasse.


Actueel
13
APR
Theo Thijssenschool, een karakteristiek gebouw
Waddinxveen is trots op de gebouwen van architect Stuurman. De voorbereiding van de renovatie van één van die gebouwen, de Theo Thijssenschool, is in volle gang. Om het gebouw in ere te herstellen is besloten extra budget toe te kennen.
13
APR
Startende leerkrachten geslaagd!
Als startende leerkracht krijg je binnen Stichting Klasse een intern scholingstraject aangeboden van twee jaar. Je maakt kennis met de organisatie en haar visie op onderwijs, je deelt ervaringen en je bouwt een netwerk op binnen de organisatie. De lichting van 2015 heeft het traject dinsdag jl. succesvol afgerond.