Stichting Klasse

Stichting Klasse draagt zorg voor de continuïteit en de kwaliteit van het openbaar primair en speciaal basis- en voortgezet onderwijs in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Woerden. Op zeventien locaties wordt dagelijks onderwijs verzorgd aan meer dan 2600 leerlingen.

Op de scholen van Stichting Klasse staat de individuele leerling centraal: zijn of haar onderwijsbehoefte is de norm. Uitgangspunt daarbij is dat wij onze leerlingen de kans bieden om uit zichzelf te halen wat er in zit.

Op deze website kunt u nader kennismaken met onze scholen en Stichting Klasse.
Mocht u geïnteresseerd zijn in één van onze scholen, dan raden wij u aan rechtstreeks contact op te nemen met de school van uw voorkeur. De directeur staat u graag te woord.

Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze site, dan kunt u contact opnemen met het bestuurskantoor van Stichting Klasse.


Actueel
17
AUG
College van Bestuur Stichting Klasse
Met ingang van het cursusjaar 2017-2018 zal er een wijziging optreden in de samenstelling van het College van Bestuur van Stichting Klasse. De huidige voorzitter Ger Schenk gaat per 1 september met pensioen. Frank Tigges, nu lid van het college, zal hem opvolgen als voorzitter. In zijn plaats is Cristel Wieman benoemd als lid van het College van Bestuur.
17
AUG
Afscheid Ger Schenk
Ter gelegenheid van de pensionering van Ger Schenk is er een afscheidsbijeenkomst georganiseerd. Deze vindt plaats op woensdag 30 augustus 2017 in Flora Boskoop, Parklaan 4 in Boskoop. Van 15.00 – 16.30 uur nemen de medewerkers van Stichting Klasse afscheid, daarna is er van 17.00 – 18.30 uur gelegenheid voor externe contacten van Ger om hem de hand te drukken.
17
AUG
Nieuwe schoolleider
Met ingang van het nieuwe cursusjaar start Madeleine van Voorst Wieringa als nieuwe schoolleider van ’t Vogelnest in Bodegraven en Het Vlot in Gouda. Madeleine zal haar directeurschap fulltime vervullen en op beide scholen 2,5 dag per week aanwezig zijn. Bij haar afwezigheid zullen Theo Verzijl op Het Vlot en Madelief Vollering op ’t Vogelnest als aanspreekpunt aanwezig zijn.
17
AUG
Opfrisbeurt scholen
In de zomervakantie zijn ’t Vogelnest in Bodegraven en het Schateiland en Jenaplanschool Het Vlot in Gouda opgefrist. De scholen zijn van binnen geschilderd en waar nodig is de vloerbedekking vervangen. Weer een aantal frisse scholen van Klasse!