Stichting Klasse

Stichting Klasse is verantwoordelijk voor de continu´teit en de kwaliteit van het openbaar primair en speciaal basis en voortgezet onderwijs in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Woerden.
Op negentien locaties wordt dagelijks onderwijs verzorgd aan 2700 leerlingen. Op de scholen van Stichting Klasse staat de individuele leerling centraal: maatwerk is de norm.  Uitgangspunt daarbij is dat wij onze leerlingen de kans bieden om uit zichzelf te halen wat er in zit.
 
Op deze website kunt u nader kennismaken met onze scholen en Stichting Klasse.
Mocht u ge´nteresseerd zijn in ÚÚn van onze scholen, dan raden wij u aan rechtstreeks contact op te nemen met de school van uw voorkeur. De directeur staat u graag te woord.
Mocht de inhoud van deze site leiden tot vragen, dan kunt u contact opnemen met het bestuurskantoor van de stichting.  
Actueel
15
OKT
Personeel en ouders geconsulteerd over strategisch beleid Klasse
Binnen Stichting Klasse wordt gewerkt aan het strategisch beleidsplan 2015-2020. Het plan legt vast waar Klasse over vijf jaar wil staan met haar scholen en hoe zij dit wil bereiken. Alle geledingen binnen de organisatie worden bij de totstandkoming van het plan betrokken. De komende weken gaat het College van Bestuur in gesprek met de medewerkers om hun input te horen. En eind oktober worden de ouders geconsulteerd. Het streven is dat het definitieve strategisch beleidsplan eind 2014 wordt vastgesteld.
10
OKT
Raad adviseert positief over Ark en Gemiva in kazerne
Woensdag 8 oktober jongstleden heeft de gemeenteraad van Gouda positief geadviseerd aan het College van B&W over het onderbrengen van ZMLK De Ark en een kinderdagcentrum Bloemendaal van Gemiva in de Prins Willem-Alexanderkazerne. Waar de kinderen van De Ark wel ge´ndiceerd zijn om onderwijs te volgen, kunnen de kinderen van Bloemendaal (nog) geen onderwijs volgen. Juist hier ligt de toegevoegde waarde van gezamenlijke huisvesting: door het wegvallen van de fysieke Ĺschottenĺ tussen onderwijs en zorg en tussen zorg en onderwijs ontstaan mogelijkheden tot individueel maatwerk. Het geheel is meer dan de som van de delen. Naast een school en een zorginstelling omhelst het plan de vestiging van een aantal seniorenappartementen in het kazernegebouw.