Stichting Klasse

Stichting Klasse draagt zorg voor de continu´teit en de kwaliteit van het openbaar primair en speciaal basis- en voortgezet onderwijs in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Woerden. Op zeventien locaties wordt dagelijks onderwijs verzorgd aan meer dan 2600 leerlingen.

Op de scholen van Stichting Klasse staat de individuele leerling centraal: zijn of haar onderwijsbehoefte is de norm. Uitgangspunt daarbij is dat wij onze leerlingen de kans bieden om uit zichzelf te halen wat er in zit.

Op deze website kunt u nader kennismaken met onze scholen en Stichting Klasse.
Mocht u ge´nteresseerd zijn in ÚÚn van onze scholen, dan raden wij u aan rechtstreeks contact op te nemen met de school van uw voorkeur. De directeur staat u graag te woord.

Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze site, dan kunt u contact opnemen met het bestuurskantoor van Stichting Klasse.


Actueel
12
JUL
Vervolgonderzoek naar de effecten van het werken met Snappet
Stichting Klasse heeft samen met de Radboud Universiteit Nijmegen en Lucas Onderwijs Den Haag een subsidie toegewezen gekregen van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) in het kader van het doorbraakproject Onderwijs & ICT. Met deze subsidie zal vervolgonderzoek gedaan worden naar de effectiviteit van de inzet van Snappet. Het onderzoek bestaat uit twee delen. Er zal een kwantitatief onderzoek plaatsvinden waarin de resultaten van leerlingen door de tijd heen worden gevolgd. De resultaten van leerlingen die werken met Snappet en van leerlingen die niet werken met Snappet zullen worden vergeleken. Daarnaast zal er kwalitatief onderzoek worden verricht: hoe zet de leerkracht digitale leermiddelen in? Hoe vaak maakt de leerkracht gebruik van de data die beschikbaar zijn en op welke momenten? Tot welke interventies leidt dit tijdens de les?