Werken bij

Stichting Klasse is een ambitieuze en innovatieve organisatie die openbaar primair en speciaal onderwijs aanbiedt in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Woerden. Op 17 scholen verzorgen 350 medewerkers openbaar passend onderwijs aan meer dan 2600 leerlingen. 
 
Behalve in de diversiteit van haar aanbod onderscheidt Stichting Klasse zich in de inzet van digitale leermiddelen in het onderwijs: zij is één van de koplopers in Nederland op dit gebied. Op de scholen staat onderwijskundig leiderschap centraal, alle zaken die specifieke kennis en/of een bepaalde schaal nodig hebben om goed georganiseerd te worden zijn bovenschools geregeld.
 
Op de scholen van Stichting Klasse staat de leerling centraal: zijn of haar onderwijsbehoefte is de norm. Uitgangspunt is dat wij onze leerlingen de kans bieden om uit zichzelf te halen wat er in zit. Binnen Stichting Klasse trekken we deze lijn door naar onze medewerkers: hun talenten worden herkend, erkend en benut.
 
Werken bij Stichting Klasse betekent boeiend en uitdagend werk in een professioneel georganiseerde omgeving die volop in ontwikkeling is. Als lerende organisatie hecht de stichting aan de ontwikkeling van haar medewerkers en daarmee van de scholen. “Leren doe je samen, van en met elkaar.”
 

Open sollicitaties zijn altijd welkom en kunt u richten aan info@stichtingklasse.nl
 
Mocht u belangstelling hebben om als invalkracht op een school van Stichting Klasse te werken, dan kunt u zich aan
melden bij de invalpool van Partners in Onderwijs