Onze scholen

Stichting Klasse telt zeventien locaties, waar 320 medewerkers onderwijs verzorgen aan meer dan 2600 leerlingen.
 
Binnen Stichting Klasse kunnen leerlingen terecht voor regulier primair onderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.
 
Binnen de reguliere poot bieden wij Jenaplanonderwijs (Het Vlot) en Daltononderwijs (OBS De Achtsprong) aan, maar ook verzorgen wij de eerste opvang anderstaligen voor de regio (OBS Wereldwijs) en fulltime onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen (Andersenschool). In Gouda valt de school voor podiumkunsten (OBS ’t Palet) onder de stichting. Twee van onze scholen zijn excellent: OBS De Venen en OBS ’t Vogelnest.
 
Het speciale onderwijs wordt verzorgd op een school  voor speciaal basisonderwijs (SBO Het Avontuur) en een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs (ZMLK De Ark); de aanwezige deskundigheid op beide scholen wordt in het kader van passend onderwijs ook ten behoeve van andere scholen ingezet.   
 
Communicatie met leerlingen en ouders staat hoog in het vaandel op de scholen van Klasse. Over leerresultaten, het welbevinden van het kind maar ook over praktische zaken als schooltijden: mede op initiatief van de ouders is in Waddinxveen een continurooster ingevoerd (Dick Brunaschool en Theo Thijssenschool). Op OBS Het Schateiland wordt de communicatie met ouders ondersteund door een digitale voorziening.
 
Stichting Klasse hecht aan samenwerking met partners. OBS De KAS was een van de eerste scholen in Gouda waar de programma’s van peuteropvang, buitenschoolse opvang en school inhoudelijk op elkaar zijn afgestemd.

De Rembrandt van Rijnschool vervult een bijzondere taak in de gemeente Woerden door onderwijs op maat voor  haar leerlingen. De Horizon biedt als enige school in Harmelen Engels vanaf groep 1 aan. En de Wethouder Luidensschool is een vreedzame school én laat kinderen kennis maken met ondernemen.
 
Zoals u ziet, hebben alle scholen van Klasse een eigen gezicht. Wat de scholen bindt is dat de individuele leerling centraal staat: het onderwijs is zodanig ingericht dat de leerbehoefte van het kind de norm is. En een gezamenlijke drijfveer is het voortdurend streven naar verbetering en vernieuwing van het onderwijs, onder meer door te investeren in ICT, in scholing en in actuele lesmethoden.

https://youtu.be/NN5YqZTanow