Links

Partners in peuter- en buitenschoolse opvang:
 
De Buitenwereld
Stichting Kinderopvang Humanitas
Kern Kinderopvang
KMN Kind & Co
Quadrant Kindercentra
Kindercentrum De SchaapskooiMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Op de site van het Ministerie van OCW kunt u algemene informatie vinden over basisonderwijs, leerplicht, vakantieregelingen, enzovoorts

Inspectie van het Onderwijs
De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs op basisscholen, en toetsen of de scholen voldoen aan wet- en regelgeving en of zij hun financiŽn op orde hebben.

Vereniging Openbaar Onderwijs
De belangenorganisatie voor het openbaar onderwijs in Nederland
 
Nederlandse Jenaplanvereniging
Voor informatie over onderwijs op een Jenaplanschool
 
Nederlandse Daltonvereniging
Voor informatie over onderwijs op een Daltonschool
 
5010 voor ouders over onderwijs
5010 is een samenwerking van de organisaties voor ouders van kinderen die naar het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs gaan. Zij geven informatie en advies over tal van onderwerpen
 
Scholenopdekaart
De site waar scholen informatie verstrekken over hun resultaten zoals onderwijsopbrengsten, leerlingenpopulatie, financiŽn en personeel.

Passendonderwijs 
Het informatiepunt van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over passend onderwijs.